.
ویژگی های زیست محیطی
تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست است
logo
محیط طبیعی به عنوان بستر فعالیت‌های انسان، دارای ساختار سیستمی است. این سیتسم دارای اجزاء و عناصری است که با ویژگی های کمی و کیفی خود ساختار سیستم یا ساخت محیطی را شکل می‌دهد. هر کدام از این اجزاء ایفاگر نقش معینی هستند که در مجموع ـ این نقش ها ـ عملکردهای زیست محیطی را به وجود می‌آورند . از طرفی، کل این ساختار به صورت منسجم با ویژگی های خود طی روندهای مکانی ـ زمانی متفاوت به شکل گیری اشکال مختلفی از زیست و سکونت منجر شده است.
با توجه به دیدگاه فوق خلاصه ای از ساختار محیط طبیعی استان اردبیل ارایه شده است. عمده ترین عوامل محیطی مورد بررسی در این بخش عبارتند از :
-         ارتفاع و منابع اراضی
-         اقلیم
-         منابع آب
-         کابری اراضی
بطورکلی مطابق مطالعات آمایش سرزمین استان اردبیل از نظر ویژگی های ارتفاعی و توپوگرافیک در بخش مرتفع کشور واقع شده و دارای چهره ای کوهستانی است. از مجموع مساحت این استان 3/28 درصد دارای ارتفاع 1400-1000 متر، 9/24 درصد دارای ارتفاع 1800 -1400 متر و 7/23 درصد نیز دارای ارتفاع 3400-1800 متر و 7/0 درصد دارای ارتفاع بیش از 3400 متر است. در مجموع 7/71 درصد از وسعت استان در ارتفاع بیش از 1000 متر توزیع شده است.
با توجه به ویژگی های ارتفاعی و منابع اراضی سه تیپ غالب اراضی در استان به شرح زیر شناسایی شده است.
(الف): 4/61 درصد از وسعت استان اردبیل کوهستانی است. توزیع مناطق کوهستانی استان به شرح زیراست:
-         قسمت جنوب : جنوب دشت اردبیل تا انتهای جنوبی استان در شهرستان خلخال
-         قسمت غربی : کوه سبلان و ارتفاعات حاشیه آن
-         قسمت شرقی : مرز استان اردبیل با استان گیلان (شهرستان نمین)
-         قسمت شمال دشت اردبیل : حد فاصل شهر اردبیل تا اراضی دشت مغان
( ب ): 7/10 درصد از وسعت استان به اراضی دشتی اختصاص دارد.
-         دشت مغان : محدوده شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار
-         دشت اردبیل : محدوده شهرستان اردبیل
-         دشت مشگین شهر : محدوده شهر مشگین شهر و اراضی پیرامون آن
( پ ): 4/24 درصد از مساحت استان را تراس های فوقانی تشکیل داده که در مجاورت کوه ها و تپه‌ها واقع شده اند.

* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *