راه های ارتباطی

1399/1/25 دوشنبه
اطلاعیه:

در راستای استفاده و بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت، به اطلاع تمام هم استانی های محترم می رساند این اداره کل آمادگی خود را مبنی بر دریافت هرگونه راهکار، انتقاد و پیشنهاد در حوزه نظارت بر فعالیت های زیست محیطی استان اعلام می دارد.

هم استانی های محترم می توانند موارد را از طریق شماره تماس 1540، 33740090 و آدرس ایمیل ravabet.ard@doe.ir گزارش نمایند.