1401/6/10 پنجشنبه
شماره تلفن های داخلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل
شماره تماس 87-33740085
بخش مربوطه نام و نام خانوادگی شماره داخلی
دفتر مدیریت علیرضا محمدی 314
رئیس اداره روابط عمومی و امور رسانه قربان بدل زاده 221
کارشناس روابط عمومی و امور رسانه فاطمه جعفری 224
رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد رضا آقایاری 345
کارشناس مدیریت عملکرد مهدی کسایی 345
کارشناس مدیریت عملکرد نسرین نظیری 345
رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات فرهاد ابراهیمی 210
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی رامین جمشیدی 243
رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق یوسف مهدیزاده 200
کارشناس مسئول زیستگاه ها و امور مناطق فاضل عبدی 213
کارشناس زیستگاه ها و امور مناطق تمجید پایدار 213
رئیس اداره حفاظت و احیاء تالاب ها حاتم فرضی زاده 208
کارشناس اداره حفاظت و احیاء تالاب ها امین شکوری مقدم 246
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش علی لطیفی 220
کارشناس حیات وحش یوسف محمدی 246
معاون محیط زیست انسانی فرهاد هاشمیان 219
رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند عادل قاسم پور 207
کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک علی عزیزی 242
رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی عباس محمدی 205
کارشناس ارزیابی محیط زیست و مسئول میز خدمت مهدی عالی پور 212
کارشناس ارزیابی محیط زیست ممتاز علیزاده 212
کارشناس ارزیابی محیط زیست میترا ذاکر 223
کارشناس بررسی آلودگی هوا مهناز حسین زاده 223
رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه ها محمد خداپرست 349
کارشناس آزمایشگاه محیط زیست مریم آگاه سادات 203
کارشناس آزمایشگاه محیط زیست پریسا خوش طبیعت 203
کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک وحید خرم 241
کارشناس مسئول پایش محیط زیست رحمان داداشی 338
کارشناس پایش محیط زیست رسول محرمی 248
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع رضا آقایاری 302
سرپرست اداره منابع انسانی و پشتیبانی صفر سلیمی 217
کارشناس پشتیبانی و فنی مهندسی مهدی حمیدوند 217
کارشناس امور اداری ثریا جوادزاده 131
کارشناس امور اداری فرانک عظیمی 131
رئیس اداره امور حقوقی ایوب زمردی 350
کارشناس حقوقی سمیه رفیعی 133
کارشناس حقوقی زینب ادبی 133
کارشناس حقوقی ثمر غفاری 133
رئیس اداره امور مالی کیومرث آرا 125
کارشناس امور مالی حسین رجبی 124
کارشناس امور مالی صفر سلیمی 125
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هاشم میرزانژاد 303
رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی جابر حیدری 120
کارشناس آموزش و مشارکت های مردمی داود بهشتی 109
کارشناس آموزش سپیده فرض اللهی 114
کارشناس پژوهش ریحانه محمدی 110
مسئول بخش کتابخانه جمیله حسینی 110
کارشناس مسئول انفورماتیک پروین صمدیان 115
کارشناس انفورماتیک سمیه فروغ 112
کارپرداز مهدی محمودی 113
کاربر دبیرخانه علی عزیزپور 214
کاربر دبیرخانه ابراهیم میرزاده 215
بخش بایگانی روانبخش خداداد 216