معرفی مسئولین و مدیران ارشد

1392/12/22 پنجشنبه

معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

مدیرکل

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

دکتر سعید شهند

مدیرکل

33740098 -045

 

 

 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

تصویر

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع

فرهاد ابراهیمی

33744770 -045
 

 معاون محیط زیست انسانی

حسن قاسم پور

33744771 -045

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  رامین جمشیدی 33740085 -045

رئیس اداره حراست

مهدی اسدی

045-33740094

رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

رضا آقایاری

045-33740090

رئیس اداره روابط عمومی و رسانه

قربان بدل زاده

045-33740097

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

جابر حیدری

045-33744772

رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات

محمد خداپرست

33740085 -045
 

 فرمانده یگان حفاظت

 محیط زیست اردبیل

هاشم میرزانژاد

045-33740085

09143588496

رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی

بیژن ملت خواه

33740085 -045
 

رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق

یوسف مهدی زاده

33740085 -045
 

رئیس اداره حفاظت و احیاء تالاب ها


 

حاتم فرضی زاده

33740085 -045

رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند

عباس محمدی

045-33744771

         

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش

علی لطیفی

33740085 -045
 

رئیس اداره پایش و امور

 آزمایشگاه

رقیه محمدزاده

33740085 -045
 

سرپرست اداره منابع انسانی و پشتیبانی

یوسف والی

045-33740091

             

رئیس اداره امور مالی کیومرث آرا 045-33744336          

رئیس اداره امور حقوقی

ایوب زمردی

33740085 -045
 


 

 

شهرستانها و نمایندگی های تابعه

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

فاضل عبدی

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل

045-33513350

امین شکوری مقدم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال

045-32423555

یوسف محمدی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر

045-32530666

محمد مجرد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد

045-33721141

رضا رحیمی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی

045-2641115

اکبر قنبری

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین

045-32327465

بهنام برزگر

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار

045-32828003