.
معرفی مسئولین و مدیران ارشد
معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل
مدیرکل: محمد خداپرست

 33740098
  -045

 
m.khodaparast@doe.ir
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              
معاون فنی:

 

معاون نظارت و پایش: حسن قاسم پور

33744771 -045
 

 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی: حسن نریمانی


 
رئیس اداره حراست: مهدی اسدی
رئیس اداره مدیریت عملکرد: جابر حیدری
رئیس اداره روابط عمومی: قربان بدل زاده
رئیس اداره آموزش و پژوهش: سیدرضا سیدمعصومی
رئیس اداره برنامه ریزی و منابع: فرهاد ابراهیمی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: محمد مجرد
رئیس اداره محیط زیست انسانی: بیژن ملت خواه
رئیس اداره محیط زیست طبیعی: یوسف مهدی زاده
سرپرست اداره نظارت و پایش: فاضل عبدی
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش: ودود رستم نژاد
رئیس اداره امور آزمایشگاه: جعفر محمدی
رئیس اداره امور اداری: فاطمه مقدسی
رئیس اداره امور حقوقی: ایوب زمردی
رئیس اداره امور مالی: رحمان نقی نژاد
رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی: صفر سلیمی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال: محمد فرهودی               شماره تماس: 32423555
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر: یوسف محمدی    شماره تماس: 32530666
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد: هاشم میرزانژاد           شماره تماس: 32721141
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی: رحمان داداشی               شماره تماس: 32641115
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل: رامین جمشیدی              شماره تماس: 33513350
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین: امین شکوری مقدم    شماره تماس: 32327465
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار: بهنام برزگر          شماره تماس: 32828003
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر: مهدی کسائی            شماره تماس: 32942944
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین: شهلا امیری         شماره تماس: 32224057
* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *