معرفی مسئولین و مدیران ارشد

1392/12/22 پنجشنبه

معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

مدیرکل

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

حسن قاسم پور

مدیرکل

33740098 -045

 

 

 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

تصویر

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع

رضا آقایاری

33744770 -045
 

 معاون محیط زیست انسانی

فرهاد هاشمیان

33744771 -045

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  رامین جمشیدی 33740085 -045

رئیس اداره حراست

مهدی اسدی

045-33740094

رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد


رضا آقایاری

045-33740090

رئیس اداره روابط عمومی و رسانه

قربان بدل زاده

045-33740097

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

جابر حیدری

045-33744772

رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات

فرهاد ابراهیمی

33740085 -045
 

 فرمانده یگان حفاظت

 محیط زیست اردبیل

هاشم میرزانژاد

045-33740085

رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی و آلودگی هوا و اقلیم

عباس محمدی

33740085 -045
 

رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق

یوسف مهدی زاده

33740085 -045
 

رئیس اداره حفاظت و احیاء تالاب ها


 

حاتم فرضی زاده

33740085 -045

رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند

عادل قاسم پور

045-33744771

                     

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش

علی لطیفی

33740085 -045
 

رئیس اداره پایش و امور

 آزمایشگاه

محمد خداپرست

33740085 -045
 

سرپرست اداره منابع انسانی و پشتیبانی

صفر سلیمی

045-33740091

             

رئیس اداره امور مالی کیومرث آرا 045-33744336          

رئیس اداره امور حقوقی

ایوب زمردی

33740085 -045
 


 

 

شهرستانها و نمایندگی های تابعه

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

ودود رستم نژاد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل

045-33513350

نعمت اله جوانمردی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال

045-32423555

محمد مجرد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر

045-32530666