معرفی موزه تاریخ طبیعی اردبیل

1398/8/29 چهارشنبه

موزه تاریخ طبیعی استان اردبیل

مقدمه

 موزه تاريخ طبيعي از جمله مكان هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، تحقيقاتي و نمايشگاهي مي باشد كه مي تواند علاوه بر شناساندن هر چه بيشتر زيست بوم هاي مختلف و گونه هاي حيات وحش و پوشش گياهي منطقه، ارزش حفظ و نگهداري تنوع زيستي را نيز به اقشار مختلف مردم جامعه يادآوري نمايد.

با توجه به اين اصل مهم كه بقای زندگی بشري به بقاي طبيعت بستگي دارد، از اين رو اهميت پژوهش در حیطه علوم طبيعي و نقش موزه هاي تاريخ طبيعي در اشاعه دانش و فرهنگ زيست محيطي در جهان امروز بيشتر احساس مي گردد. لذا موزه های تاریخ طبیعی مي توانند انديشه و احساس اقشار مختلف مردم را در مورد جلوه هاي تنوع زيستي و خطر انقراض گونه هاي كمياب جانوري و گياهي برانگيزند. از این نظر می توان گفت که مهمترين وظيفه موزه هاي تاريخ طبيعي، مطالعه و بررسي ميراث طبيعي اعم از منابع جاندار و بی جان، و انتقال اين دانش از طريق آموزش و به نمايش گذاردن نمونه هاي قابل نگهداري در جهت افزايش دانش زيست محيطي مردم و تشويق افراد به علاقه و احترام به طبیعت و حفاظت از منابع تجدید ناپذیر آن می باشد.

(نمونه های قابل نگهداری در موزه تاریخ طبیعی از سنگواره موجودات ریز و میکروسکوپی تا تصاویر و نمادهای مناطق و کرات آسمانی را شامل بوده و از نظر علمي و تخصصي، اطلاعات فراوانی به دانش آموزان، هنرجويان، دانشجويان و ساير علاقمندان به طبيعت و حيات وحش ارائه می نماید).

موزه تاریخ طبیعی اردبیل :مشخصات عمومی:

- آدرس و تلفن تماس: اردبیل، خیابان دانشگاه، جنب دانشگاه پیام نور، تلفن : 5513350

- ساختار: موزه تاریخ طبیعی استان اردبیل در سال 1381 و در فضایی با مساحت کل برابر 4638 متر مربع (فضاي نمایشی نمايشگاه = 980 و فضاي اداري نمایشگاه = 73 متر مربع) تاسيس گردیده است.

این موزه از شش بخش محتلف نمایشگاهی، مطالعاتی و آموزشی، هنری و رفاهی ذیل تشکیل شده است:

- بخش دوران آفرینش و دیرینه شناسی که بیننده را با صحنه هایی از جایگاه کره زمین در منظومه شمسی، دوران های مختلف زمین شناسی و مراحل تکوین حیات و تحول اجتماعات زیستی آشنا می سازد.

- دیوراماهای زیست بوم های دشتی، تالابی و کوهستانی سه نمونه از زیستگاه های حیات وحش استان در دو مجموعه طراحی گردیده و سعی شده است که جانور در محیط زیست طبیعی خود به صورتی نشان داده شود که نمایانگر ارتباط جانور با محیط زیست خود باشد.