اثر طبیعی ملی غار یخکان

1393/5/27 دوشنبه

اثر طبیعی ملی غار یخکان
محدوده غار یخکان به وسعت 1100 هکتار در سال 1381 به عنوان اثر طبیعی ملی به رسمیت شناخته شده است.
این غار در مختصات جغرافیایی ´9 º 37 تا´11 º 37 عرض شمالی و ´50 º 48 تا ´53 º 48  طول شرقی در منتهی ا لیه جنوب شرقی شهرستان خلخال در ضلع غربی کوه اشتر ماسوله و در ارتفاع 2345 متری دامنه جنوبی قله 3120 متری شاه معلم واقع گردیده است.


مشخصات ساختاری و فیزیکی غار یخکان:
غار یخکان در سازنده های آهکی تشکیل گردیده است. وجه تسمیه آن وجود خاصیت تشکیل یخ در بخشی از فضای درونی غار می باشد. به دلیل ارتفاع زیاد، سردسیر بودن منطقه، مجاورت با منطقه معتدل و سرسبز خزری و ساختار سنگی آن، هوای داخل غار سرد و به شدت مرطوب و نمناک می باشد. جمع شدن قطرات ناشی از تقطیر بخار آب در اثر برخورد هوای نمناک بیرون با دیواره سرد غار، حوضچه های آبی به ابعاد 20 × 70 و عمق 150 سانتی متر در ضلع شرقی کف غار تشکیل داده است. دهانه ورودی غار بسیار تنگ و کوچک (40×50 سانتی متر) می­باشد که از طریق یک راهرو تنگ و باریک و طولانی به طول 10 متر و به قطر حداکثر 50 سانتی متر به تالار وسیعی منتهی می شود. طول و عرض تقریبی تالار آن به ترتیب 5/36 و 15 متر  بوده و حداکثر ارتفاع آن در حدود 12 متر می باشد. تالار اصلی از جانب ضلع غربی بوسیله راهروهایی پیچ در پیچ به تالارهای نسبتا کوچکی مربوط می­شود . از خصوصیات ویژه این بخش از غار،  جریان مداوم هوای مرطوب و تشکیل بلورهای یخ به صورت قندیل و ورقه های نازک از قسمت هایی از سطوح دیواره های سقف می باشد . جالب اینکه در مواقعی که هوای بیرون گرم است انجماد صورت می گیرد و با سرد شدن هوای خارج علاوه بر اینکه یخ تشکیل نمی­شود بلکه توده یخ های موجود نیز شروع به کاهش می­نمایند.
وضعیت بیولوژیک غار:
خفاش که پستاندار معمول غارها می­باشد در این غار مشاهده نمی شود و این امر معلول هوای سرد و مرطوب فضای غار است. به دلیل قطر کم دهانه ورودی غار و وجود تالارهای فرعی وسیع و راهروهای پیچ در پیچ متعدد، فضاهای ناشناخته در محدوده داخل غار، مطالعه بیولوژیک غار با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است لیکن در سال جاری با فعال شدن کارگروه غارشناسی استان، این مطالعات در راس برنامه­های اجرایی کارگروه قرار گرفته است
بيشتر