اداره امور حقوقی

1394/10/5 شنبه
شرح وظایف اداره حقوقی:
1.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، بخش نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط ذیربط
2.    انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانونی و ذاتی محیط زیست، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امورات مربوط به دعاوی،حمایت و معاضدت قضایی کارکنان در حدود ماموریت اداری، رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص و مراجع
3.    مطالعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کشور به منظور ارائه پیشنهاد در مورد تهیه و تدوین لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی سازمان
4.    همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و آئین نامه ها، دستورالعمل ها ی حقوقی و شیوه نامه های اجرایی قوانین مرتبط و اجرای بخش نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط صادر در سطح استان
5.    طرح دعاوی مدنی ، جزایی و اداری و پیگیری صدور اجرائیه به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت حقوق اداره کل و انجام کلیه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضایی نخستین ، تجدیدنظر، تشخیص ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دفتر ریاست قوه قضائیه با هماهنگی سازمان
6.    حضوردر مراجع قضایی و شبه قضایی در کلیه دعاوی مرتبط با قراردادها و تصمیمات در سطح اداره کل
7.    حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان اداره کل طبق قانون بویژه حضور به عنوان نماینده اداره کل در دعاوی مرتبط بایگان حفاظت محیط زیست.
8.    بررسی و اظهار نظر در مورد پرونده های قضایی ، شبه قضایی و تخلفات اداری و انضباطی ، درخواست ارجاع امر به کارشناس و حضور فعال در کلیه مراحل مذکور.
9.    اعمال نظارت تخصصی و ارشاد قضایی در سطح اداره کل و شهرستانهای مربوطه
10. پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک و امور ثبتی
11. تنظیم قراردادهای مورد نیاز اداره کل با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ،فنی و مهندسی
12. انجام امور حقوقی مرتبط در مورد کنوانسیون ها، تفاهم نامه ها و موافقتنامه های اداره کل با سایر نهادها.
13. وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهای اداره کل و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول اداره کل بر اساس قوانین و مقررات و همکاری با دفتر حقوقی در این خصوص و تهیه گزارش لازم
14. تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند و غیر مستند و رسیدگی به کلیه امور مربوطه و بررسی و جمع آوری اطلاعات در زمینه رفع نواقص و خلاهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.
15. تنظیم قراردادهای مورد نیاز اداره محیط زیست شهرستان با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی و نظارت حقوقی در مورد قراردادهای منعقده.


معرفی کارگروه ها و شرح وظایف آن ها:
1-کارگروه پیگیری پرونده های کیفری متخلفان جرائم علیه محیط زیست: این کارگروه وظیفه پیگیری گزارشات واصله از یگان حفاظت محیط زیست وسایر بخشهای مربوطه در رابطه با تخلفات زیست محیطی را به عهده داشته و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفان جرائم محیط زیست از جمله آنها شکار و صید غیر قانونی ،آلودگی هوا ،آلودگی آب ها، دفع غیر بهداشتی پسماندها و تخریب اراضی ملی و پارک ها و ...می باشد.
2-کارگروه پیگیری پرونده های حقوقی و رسیدگی به ضرر و زیان وارده در نتیجه جرائم وارده علیه محیط زیست: جرائم علیه محیط زیست همواره خسارات و ضرر و زیان جبران ناپذیری را به چرخه محیط زیست کشور وارد می سازد که برخی از این ضرر و زیان ها مطابق مصوبات شورایعالی محیط زیست و نیز برخی قوانین موضوعه قابل وصول می باشد که این عمل هم واجد جنبه پیشگیرانه و هم ترمیمی می باشد.
3-کارگروه رسیدگی به پرونده های خسارت: کارگروه مذکور به پرونده های مطروحه در رابطه با خسارات یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد،باغ ها و مزارع وارد می شود رسیدگی می نماید.


معرفی قوانین و دستورالعمل های مرتبط:

اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در جهت انجام وظایف محوله برای صیانت از محیط زیست طبیعی که از مواهب الهی و ودیعه ای گرانقدر در دست بشریت می باشد به قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با محیط زیست استناد می نماید که از اهم آن می توان به شرح زیر نام برد:
1. قانون صید و شکار مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن
2. قانون مجازات اسلامی
3. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
4. قانون مجازات اسلحه و مهمات قاچاقچیان مسلح
5. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
6. قانون حفاظت در برابر اشعه
7. قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن
8. قانون حفظ نباتات
9. قانون مدیریت پسماند
10. مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست و ...

بيشتر