شرح وظایف اداره نظارت و پایش

1394/10/30 چهارشنبه
شرح وظایف اداره نظارت و پایش:

- راهبری و اجرای برنامه های
کنترل و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
- انجام گشت های تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی
- نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی(غیرخوداظهاری) انجام شده توسط ادارات تابعه
- تدوین برنامه های نمونه برداری از منابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات با همکاری واحد آزمایشگاه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی با بهره گیری از روش های نوین
- راهبری ایستگاه های پایش محیطی سنجش آلودگی هوا و آب شامل: جانمایی، برنامه ریزی جهت توسعه سیستم های پایش، اطمینان از عملکرد سیستم های کنترل، تعمیر و نگهداری
- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده و تقویت بانک اطلاعاتی به منظور ارائه هشدارهای لازم و ارایه به حوزه معاونت فنی
- نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم (آنلاین) آلودگی در منابع زیست محیطی (هوا ، آب و خاک) با بهره گیری ازفن آوری های پیشرفته
- برنامه ریزی جهت مبادله اطلاعات پایش لحظه ای استان در سامانه نظام یکپارچه پایش محیط زیست کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.
- نظارت بر نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی سبک و سنگین.
- نظارت برنحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی صادره توسط ادارات تابعه
- بررسی و پاسخگویی به شکواییه های واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با همکاری واحد مدیریت عملکرد اداره کل.
- مکان یابی محل دفن انواع پسماندها و نظارت بر چگونگی دفع و امحاء پسماندها
- بررسی تخریب و تصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت وبرنامه های بازسازی زون های آسیب دیده و شناسایی منابع آلوده کننده زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت.
- نظارت بر نحوه بهره برداری از منابع طبیعی (سطحی و زیرزمینی) از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و ... در مناطق تحت مدیریت .
- اجرای راهکارهای ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه های گیاهی، جانوری و زمین شناختی در اکوسیستم های کشور ( با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان)
- جمع آوری نمونه های بیولوژیک (DNA، بافت، بذر، سویه، سلول، جنین و ارگان و ...) با استفاده از شرایط فراسرد جهت احیاء و حفاظت گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی استان
- جمع آوری و تهیه نمونه از گونه های گیاهی و جانوری به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و همچنین تهیه نمونه برای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های حیات وحش
- ایجاد ارتباط ، اطلاع رسانی و همکاری با مسئولین و بومیان مناطق ، جهت ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی به منظور پایش و حفاظت از محیط زیست در همکاری با کارکنان آموزش
- جمع آوری فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی در همکاری با واحد موزه
- برگزاری گشت های دریایی جهت شناسایی نوع آلاینده ها و برنامه ریزی جهت جلوگیری و رفع آن در محیط های دریایی و ساحلی
- نظارت بر راه اندازی پایش بیولوژی آبهای ساحلی - دریایی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامتر های بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی، پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...)
بيشتر