شرح وظایف

1395/1/29 یکشنبه
نمونه شرح وظایف اداره نظارت بر امور حیات وحش:
1)  بررسی و شناسایی بیماری های رایج درگونه های حیات وحش کشور و چگونگی شیوع و گسترش آن و ارائه راهکار جهت کنترل و درمان آنها و انجام اقدامات لازم.
2)  بررسی بیماریهای مشترک بین انسان ، دام و حیات وحش و ارائه راهکارهای مناسب
3)  آموزش کارشناسان ذیربط وماموران اجرایی در زمینه روشهای نمونه برداری با هدف جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری ها به ویژه بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و آموزش کمک های اولیه و درمانی به آنها .
4) تنظیم برنامه سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن و جمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمارحیات وحش و ارایه آن به معاونت فنی.
5)  برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرح های مدیریت مناطق با تأکید بر اجرای برنامه های مربوط به زون های حفاظت و پایش، طبیعت گردی،‌ احیاء و بازسازی،آموزش و مشارکت جوامع محلی از طریق واحدهای اجرایی به منظور اجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت.
6)  صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی وجانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیت های تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط و تهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالانه از بازدیدکنندگان .
7)  بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح ها و فعالیت های مربوط به باغ های وحش ،تاسیس نمایشگاه های حیات وحش ، سیرک ها ، بهره برداری از قرق های اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی و صدور موافقت اصولی مربوطه
8)  نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نگهداری حیات وحش نظیر مراکز تکثیر و پرورش و باغ های وحش
9) نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات وپرندگان وحشی واعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همکاری یگان حفاظت.
10)  بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارند و صدور مجوزهای مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات.
11)   نظارت بر صدور انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکارچیان
12)  صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان مطابق با ضوابط و مقرات مربوطه
13)  تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای ذی ربط با رعایت ضوابط و مقررات
14) برآورد نیازهای تجهیزاتی(حفاظتی،رفاهی،عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعی و برنامه ریزی جهت تامین آنها
بيشتر