اخبار استان

افزایش تعداد ایستگاه های سنجش کیفی هوا در اردبیل ضروری است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در کارگروه مقابله با آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار در اردبیل بر ضرورت افزایش ایستگاه های سنجش کیفی هوا در شهر اردبیل تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به در پیش بودن هفته هوای پاک و اجرای برنامه های زیست محیطی طی این هفته در سطح استان اردبیل اظهار داشت: شهر اردبیل از نظر شاخص های کیفی هوا جزو سه شهر پاک در سطح کشور مطرح است.
سعید شهند افزود: در حال حاضر تنها یک ایستگاه بمنظور سنجش آلودگی هوا در محل موزه تاریخ طبیعی اردبیل وجود دارد و ضرورت دارد بمنظور پایش وضعیت کیفی هوا ایستگاه های سنجش هوا در شمال، مرکز و جنوب شهر اردبیل نصب و به مرکز پایش فراگیر در سطح کشور متصل شوند.