اخبار استان

انتصابات جدید در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

طی احکام جداگانه‌ ای از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، رؤسای جدید ادارات آموزش و پژوهش، برنامه ریزی و منابع، پشتیبانی و فنی و مهندسی، و رؤسای حفاظت محیط زیست شهرستان های گرمی و پارس آباد منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت اداره کل محیط زیست اردبیل؛ طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یوسف والی به عنوان رئیس اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی، صفر سلیمی رئیس اداره برنامه ریزی و منابع و جابر حیدری رئیس اداره آموزش و پژوهش منصوب شدند.

همچنین محمد مجرد به عنوان رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد و رضا رحیمی سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی منصوب شدند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1399 سال جهش تولید