اخبار استان

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه قاچاق در پارس آباد و خلخال

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه قاچاق در پارس آباد و خلخال

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های پارس آباد و خلخال حین گشت و کنترل در مناطق موفق به کشف و ضبط دو قبضه اسلحه قاچاق شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، ماموران محیط بانی اصلاندوز هنگام گشت و کنترل مناطق، فرد متخلفی را حین شروع به شکار همراه یک قبضه اسلحه قاچاق دستگیر نمودند.

ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال نیز حین گشت و کنترل در بخش هشتجین موفق به دستگیری یک نفر شکارچی متخلف و کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیر به همراه 13عدد فشنگ شکاری شدند.

شایان ذکر است حمل اسلحه غیر توسط شکارچیان غیر قانونی بوده و هرگونه شکار و صید در مناطق آزاد با اخذ پروانه در فصل شکار امکان پذیر است. با توجه به قرار گرفتن در فصل ممنوعه شکار از دوستداران محیط زیست درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست و یا شماره ارتباطات مردمی 1540 گزارش دهند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها