اخبار استان

تشکیل کمیته پایش پسماند در شهرستان های گرمی و انگوت

تشکیل کمیته پایش پسماند در شهرستان های گرمی و انگوت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی از تشکیل کمیته پایش پسماند با هدف بررسی میدانی وضعیت مدیریت پسماند شهرستان های گرمی و انگوت، ساماندهی محل های دفن زباله و شرایط رودخانه های داخل شهرهای گرمی و انگوت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی گفت: خاک دهی محل های دفن زباله به صورت منظم و روزانه، لزوم افزایش مخازن زباله در اطراف رودخانه های داخل شهری از جمله تصمیمات متخذه در این کمیته بود.

رضا رحیمی ضمن تاکید بر اهمیت نقش مردم، فرهنگسازی و آموزش در موضوع مدیریت پسماند گفت: مهم ترین مولفه در حفظ محیط زیست و به ویژه حفاظت از اکوسیستم رودخانه های داخل شهر و جلوگیری از تخلیه پسماندهای شهری و خانگی، بحث آموزش و فرهنگ سازی در میان شهروندان است.

وی افزود: نصب تابلوهای هشدار دهنده، چاپ و توزیع بروشور، استفاده از ظرفیت سمن ها، مساجد و معتمدین محلی جهت آموزش شهروندان و جلوگیری از تخلیه زباله به رودخانه ها از جمله اقدامات فرهنگ سازی است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها