اخبار استان

چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست برگزار می شود

چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت موضوع جنگل در تاریخ 1 و 2 آذرماه 1402 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

حسن قاسم پور افزود: بین 200 تا 350 میلیون نفر در سراسر دنیا در مناطق جنگلی و یا در مجاورت آن زندگی می كنند و برای تأمین معاش و تامین اساسی ترین نیازهای خود از جمله غذا، سرپناه ، انرژی و دارو بر خدمات مختلفی که اكوسیستم جنگل و گونه های جنگلی فراهم می کنند، متکی هستند و همین موضوع اهمیت حفاظت از جنگل ها را دو چندان می کند.

قاسم پور گفت: حفاظت، بازسازی و پویایی بوم سازگان های جنگلی، رویکرد اکولوژیک در مدیریت جنگل ها و مراتع، مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم سازگان های جنگلی از محورهای اصلی این کنفرانس است.  

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم، رشد تولید