لینک ها
سامانه بانک اطلاعات تصرفات اراضی مناطق تحت مدیریت سازمان (سباتا)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها